Personalized
Horoscope

കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Kumbham Varshika Rashiphalam 2024)

ഈ ലേഖനം കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Kumbham Varshika Rashiphalam 2024) 2024-നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. ജോലി, ബിസിനസ്സ്, ബന്ധങ്ങൾ, സാമ്പത്തികം, ആരോഗ്യം, തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ ഭാവി കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 പ്രവചിക്കുന്നു. വൈദിക ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച്, പ്രകൃതിദത്ത രാശിചക്രത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാശിയാണ് അക്വേറിയസ്, ഇത് വായു മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ശനി അക്വേറിയസിനെ ഭരിക്കുന്നു, അത് അഭിലാഷങ്ങളുടെയും സംതൃപ്തിയുടെയും പൂർത്തീകരണത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 2024 മെയ് മുതൽ, നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം തൊഴിൽ, പണം, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. വ്യാഴം കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Kumbham Varshika Rashiphalam 2024) മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് മേടരാശിയിൽ രണ്ടാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെയും ഗൃഹനാഥനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. 

ആദ്യ ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സാന്നിധ്യം കുടുംബത്തിൽ പ്രതിബദ്ധതയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആദ്യ ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ സമയമില്ല, എപ്പോഴും യാത്രകൾ. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായും കുടുംബവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ വഷളാക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, പങ്കാളിത്തവും ബിസിനസ്സിലെ മറ്റ് വശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഏഴാം ഭവനത്തിൽ ശനിയുടെ ഭാവം കാരണം, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ ശനിയുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ ഒരു വലിയ ഭാരം വഹിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം.

നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങളായ രാഹു അനുകൂലമായിരിക്കും കൂടാതെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും കേതു എട്ടാം ഭാവത്തിലും ഇരിക്കും. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങളായ രാഹു, കേതു എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം നല്ലതായിരിക്കില്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാഹുവും കേതുവും രണ്ടാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും ഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. രാഹുവും കേതുവും നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 ഏപ്രിലിനു ശേഷമുള്ള വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി മികച്ചതായിരിക്കാം. 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ്, ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴ സംക്രമം നടക്കും, ഈ സംക്രമണം മകരം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Kumbham Varshika Rashiphalam 2024) മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹജനകമായേക്കില്ല, മാത്രമല്ല സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. 

2024 മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇതുമൂലം, കുടുംബകാര്യങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഇതും വായിക്കുക: പ്രതിദിന ജാതകം

എന്നിരുന്നാലും, നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രതികൂലമായ സംക്രമണം കാരണം കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 മെയ് മാസത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിയുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകാം. 2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം ഈ വർഷം നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, പണത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ രൂപത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറയാനിടയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്വന്തമാണെങ്കിൽ, നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള മികച്ച അവസരമാണിത്. കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Kumbham Varshika Rashiphalam 2024) മേയ് മാസത്തിനു ശേഷം നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് ജോലി, സാമ്പത്തികം, ബന്ധങ്ങൾ മുതലായവയിൽ മിതമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതിനാൽ, ആരാധനയിലൂടെയും ആത്മീയ ആശങ്കകളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതിയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. വലിയ വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും.

വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന മെയ് 2024 ന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ വർധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. 2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം നേടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമായിരിക്കാം, അതേ സമയം, നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം നൽകില്ല, 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് മികച്ചതായിരിക്കും.

അതിനാൽ, ചുരുക്കത്തിൽ, കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 മെയ് മാസത്തിനു ശേഷമുള്ള കാലയളവ് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജോലി, പണം, ആത്മീയ ആശങ്കകൾ, ബന്ധങ്ങൾ, ആരോഗ്യം എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ വിജയം കൈവരിക്കും. രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ രാഹുവും എട്ടാം ഭാവത്തിലെ കേതുവും നിരുപദ്രവകാരികളാണ്. 2024 ജൂൺ 29 മുതൽ 2024 നവംബർ 15 വരെ ശനി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നു, തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ജോലി, സാമ്പത്തികം, മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവയിലെ പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം.

ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം പൊതുവായ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്, നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാനായേക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അറിയുക: ന്യൂമറോളജി കാൽക്കുലേറ്റർ

ഉദ്യോഗത്തിന് കുംഭം രാശിഫലം 2024

കരിയറിന്റെ ഗ്രഹമായ ശനി ആദ്യ ഭവനം കൈവശപ്പെടുത്തും, നിങ്ങൾ സദേ സതിയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും. കരിയറിലെ പ്രധാന ഗ്രഹമെന്ന നിലയിൽ ശനിയുടെ മിതമായ സ്ഥാനം കാരണം, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ തൊഴിൽ നഷ്‌ടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്കായി ജോലി മാറ്റത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ നേരിടാം. 

കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, ശനി ആദ്യ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ പുതിയതോ വലിയതോ ആയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ചുമതലക്കാരനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയോ ടാസ്‌ക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുകയോ ചെയ്യാം. കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024, പ്രധാനപ്പെട്ട കരിയർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ്, വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ മെയ് 1, 2024 മുതൽ വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷം നേടാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 2024 മെയ് മുതൽ, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിലെ വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, കാരണം വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ മികച്ച വിജയത്തെയും സമ്പത്തിനെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിനായുള്ള കുംഭം രാശിഫലം 2024

2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിജയത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലായിരിക്കാം, കാരണം വ്യാഴം ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. 

2024 മെയ് മുതൽ നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് മികച്ചതായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇത് കൂടുതൽ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. 2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനായി കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് പണം ലാഭിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലായിരിക്കാം. വലിയ ചെലവുകൾ കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ അധിക സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയേക്കാവുന്ന വായ്പകൾ എടുക്കുന്നത് പോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവലംബിച്ചേക്കാം. 2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അധിക പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള കുംഭം രാശിഫലം 2024

2024 മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ പരിമിതമായേക്കാം. വ്യാഴം രണ്ടാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെയും ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ്, 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 

2024 ഏപ്രിലിനു ശേഷം, വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ പഠനത്തിലെ പുരോഗതി നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് കുംഭം വാർഷിക ജാതകം 2024 സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ ശനി. കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം. 

ഈ വർഷം നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങൾ - രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ രാഹു, എട്ടാം ഭാവത്തിലെ കേതു നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗ്രഹമായ ബുധൻ 2024 ജനുവരി 7 മുതൽ 2024 ഏപ്രിൽ 8 വരെ അനുകൂല സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ശക്തമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും കൂടുതൽ വിജയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. 

കുടുംബ ജീവിതത്തിനായുള്ള കുംഭം രാശിഫലം 2024

കുംഭ രാശിക്കാരുടെ കുടുംബജീവിതം 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് ചന്ദ്രന്റെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബജീവിതം അനുകൂലമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് കുടുംബജീവിത പ്രവചനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള തെറ്റായ ധാരണ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആശയവിനിമയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

2024-ലെ കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം അനുസരിച്ച്, മെയ് കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 മുതൽ, വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും. നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്കായി സദേ സതി നടക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ സദേ സതിയുടെ നിർണായക മധ്യഘട്ടത്തിലാണ്, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം, കാരണം കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ പോലും വലിയ പ്രശ്നമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റ് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലും കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുകയും ബന്ധനവും ഐക്യവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഏഴാം ഭാവം ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കും, ഇത് 2024 ഏപ്രിൽ വരെ സാധ്യമായേക്കാം.

2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം, കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സന്തോഷത്തിന് അനുകൂലമായേക്കാം. നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങൾ-രാഹു രണ്ടാം ഭാവത്തിലും കേതു എട്ടാം ഭാവത്തിലും ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ ബന്ധങ്ങളിൽ സുഗമവും അതുവഴി 2024-ൽ സന്തോഷം കാണാനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കുടുംബത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

വിവാഹ പൊരുത്തം:വിവാഹത്തിന് കുണ്ഡലി പൊരുത്തം

പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കുംഭം രാശിഫലം 2024

2024 ലെ കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം അനുസരിച്ച്, 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് പ്രണയവും വിവാഹവും അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല, കാരണം ശുഭഗ്രഹമായ വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 വർഷത്തേക്ക് ശനി ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്താൽ പ്രണയവും വിവാഹവും വിജയിക്കും. 

നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, 2024 മെയ് മാസത്തിനുശേഷം വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും, ഇത് വിവാഹത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ 2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം നല്ലതായിരിക്കും. 

2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ് വിവാഹത്തിന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാകാത്തതിനാൽ അത് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

ആരോഗ്യത്തിന് കുംഭം രാശിഫലം 2024

2024 ഏപ്രിൽ വരെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില മിതമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ആദ്യ ഭവനത്തിൽ ശനിയുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, സന്ധികൾ എന്നിവയിൽ വേദനയുണ്ടാക്കാം. 

നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ധ്യാനമോ യോഗയോ പരിശീലിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും, കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 കാരണം ഇത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യത്തോടെ തുടരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വ്യാഴം 2024 മെയ് മുതൽ ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിലും സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. 

2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ്, വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സുസ്ഥിരമായിരിക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം. രാഹു രണ്ടാം ഭാവത്തിലും, കുംഭം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 കേതു എട്ടാം ഭാവത്തിലും 2024-ൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മിതമായ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാം. 

കുംഭം രാശിഫലം 2024: പരിഹാരങ്ങൾ

  • ദിവസവും ഹനുമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുക.
  • ശനിയാഴ്ചകളിൽ ശനിക്ക് വേണ്ടി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.
  • ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ രാഹു/കേതുവിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം

കുംഭത്തിന്റെ ബലഹീനത എന്താണ്?

കുംഭം രാശിക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പിടിവാശി സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്.

കുംഭം ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത്?

മിഥുനം, തുലാം, ധനു, കുംഭം എന്നിവയുമായി അക്വേറിയസിന് മികച്ച പൊരുത്തമുണ്ട്.

അക്വേറിയസ് എളുപ്പത്തിൽ പ്രണയത്തിലാകുമോ?

ഇല്ല, അക്വേറിയസ് ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സമയമെടുക്കും.

അക്വേറിയസിന്റെ ആത്മമിത്രം ആരാണ്?

മിഥുന രാശിയാണ് കുംഭ രാശിയുടെ ആത്മമിത്രം.

അക്വേറിയസ് എളുപ്പത്തിൽ ക്ഷമിക്കുമോ?

ഇല്ല, അവർ ക്ഷമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മിണ്ടാതെയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്.

പ്രണയത്തിൽ കുംഭം ഭാഗ്യമാണോ?

അതെ, അവർ പ്രണയത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, പങ്കാളികളെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തും.

ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൈകുണ്ഡലിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക.