Personalized
Horoscope

മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 - Medam Varshika Rashiphalam 2024

മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Medam Varshika Rashiphalam 2024) ൽ മേടം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പ്രവചനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ഏരീസ് രാശിക്കാരാണെങ്കിൽ, വരും വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഭാവി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മൈ കുണ്ഡലിയുടെ ഈ പ്രത്യേക ലേഖനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്!

Read in English: Aries Yearly Horoscope 2024

വൈദിക ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച്, ഏരീസ് രാശിചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ ചിഹ്നമാണെന്നും അഗ്നി മൂലകത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നതെന്നും ഏരീസ് വാർഷിക ജാതകം 2024 പറയുന്നു. ഇത് ചൊവ്വയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, അതിനാൽ തദ്ദേശവാസികൾ പൊതുവെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ആക്രമണാത്മകവുമാണ്. മേടം വാർഷിക രാശിഫലം ജനുവരി പകുതി മുതൽ ചൊവ്വ ധനു രാശിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് ആത്മീയ ഗ്രഹമായ വ്യാഴം ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാശിയാണ്. 

Read in Hindi : मेष वार्षिक राशिफल 2024

മേടം രാശിയിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംയോജനം മൂലം ഗുരു-മംഗളയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു, ഈ യോഗത്തിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ധനലാഭം, തൊഴിൽരംഗത്ത് നല്ല ഫലങ്ങൾ, വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം മുതലായവയ്ക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യ ഫലങ്ങളും നൽകും. 2024 മെയ് 1 ന്. , വ്യാഴം മേടരാശിയിൽ നിന്ന് ടോറസിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, ഇത് ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അനുകൂലമായ ചലനമായിരിക്കും. 

ഇതും വായിക്കുക: പ്രതിദിന ജാതകം

നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങളായ രാഹുവും കേതുവും 2024 ൽ മീനത്തിലും കന്നിയിലും സ്ഥാനം പിടിക്കും. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ മീനം രാഹുവും 2024 ആറാം ഭാവത്തിൽ കേതുവും ഈ രാശിക്കാർക്ക് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല വിജയം നൽകും. വ്യാഴം, ഗുണകരമായ ഗ്രഹം, മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 നാട്ടുകാരെ ആത്മീയ പാതയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കും, ഇതോടെ മേടം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി മേടം വാർഷിക ജാതകം 2024 വായിക്കാം!

മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024

മേടം വാർഷിക ജാതകം 2024 പ്രകാരം, പത്താം ഭാവാധിപനായ ശനി പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ കരിയർ ക്രമേണ പുരോഗമിക്കും, ഈ വീട് നേട്ടങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. കരിയറിലെ സ്ഥിരതയുടെയും വളർച്ചയുടെയും കാര്യത്തിൽ ശനിയുടെ ഈ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ തുറക്കും. ഈ വർഷം സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. 

2024 മെയ് 1 മുതൽ ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനുമായ ശുഭഗ്രഹമായ വ്യാഴം ചന്ദ്രൻ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഭാഗ്യങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 ഈ വർഷത്തെ വ്യാഴ സംക്രമം കാരണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനവും അംഗീകാരവും ലഭിച്ചേക്കാം.

മേടം വാർഷിക ജാതകം 2024 അനാവരണം ചെയ്യുന്നു, 2024-ലെ വ്യാഴം 2024 മെയ് 1 മുതൽ ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ കൂടുതൽ വഴക്കം നൽകും. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ വ്യാഴ സംക്രമം അനുകൂലവും അനുബന്ധവുമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായി വളരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. 

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അറിയുക: ന്യൂമറോളജി കാൽക്കുലേറ്റർ

സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിനായുള്ള ഏരീസ് വാർഷിക ജാതകം 2024

2024 ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമായിരിക്കില്ല എന്ന് ഏരീസ് വാർഷിക ജാതകം 2024 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നിനക്കായ്. ഇക്കാരണത്താൽ, വ്യാഴം ഒൻപതാം ഭാവാധിപനും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനുമായതിനാൽ നേട്ടങ്ങളും ചെലവുകളും ഉണ്ടാകാം.

എന്നിരുന്നാലും, മെയ് 1 2024 മുതൽ, വ്യാഴം ചന്ദ്രരാശിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ശുക്രൻ 2024 ജനുവരി 18 മുതൽ 2024 ജൂൺ 11 വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കും, മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവും സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതയും കാണാനാകും.

2024 മെയ് മുതലുള്ള വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാന സാധ്യതകൾ നൽകുമെന്ന് ഏരീസ് വാർഷിക ജാതകം 2024 പറയുന്നു. ശനി പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നോഡൽ ഗ്രഹമായ രാഹു പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും കേതു ആറാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നതിനാൽ നേട്ടങ്ങളും ചെലവുകളും സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള മേടം വാർഷിക ജാതകം 2024

ഏരീസ് വാർഷിക ജാതകം 2024 സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഏരീസ് രാശിക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതല്ല, ചന്ദ്ര രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാഴം ആദ്യ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ചില മങ്ങിയ ചലനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ശനി നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശിയെ നോക്കും, ഇത് പഠനത്തിൽ അലസതയ്ക്ക് കാരണമാകും. എന്നാൽ 2024 മെയ് 1 വരെ ഏരീസ് രാശിയിലെ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. 

ഇതിനുശേഷം, 2024 മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം ഗുണകരമായ ഗ്രഹം രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങും, ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാവുന്ന വിപുലമായ പഠനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഗ്രഹമായ ബുധൻ, 2024 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ 2024 മാർച്ച് 7 വരെ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം പഠനങ്ങളിലും നന്നായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

കുടുംബ ജീവിതത്തിനായുള്ള മേടം വാർഷിക ജാതകം 2024

2024 മേയ് 1 വരെ വ്യാഴം ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഏരീസ് രാശിക്കാരുടെ കുടുംബജീവിതം വളരെ പ്രോത്സാഹജനകമായിരിക്കില്ലെന്ന് ഏരീസ് വാർഷിക ജാതകം 2024 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചലനം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും അരാജകത്വം നേരിടാം. ദോഷകരമായ രാഹു പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ഈ വർഷം ഈഗോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.

ശുക്രൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം ഗൃഹനാഥനാണ്, ഇത് 2024 ജൂൺ 12 മുതൽ 18 സെപ്റ്റംബർ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സന്തോഷം കുറയുകയും ചെയ്യും. മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉണ്ടാകാം.

2024 മെയ് 1 ന് ശേഷം, ചന്ദ്രൻ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴ സംക്രമം നടക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും സാധ്യമാകുമെന്നും ഈ കാലയളവിനുശേഷം, നല്ല സൂചനകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഏരീസ് വാർഷിക ജാതകം 2024 പറയുന്നു. കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷത്തിനും സന്തോഷകരമായ അവസരങ്ങൾക്കും.

പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനും ഏരീസ് വാർഷിക ജാതകം 2024

മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 2024 ഏപ്രിൽ വരെ പ്രണയവും വിവാഹവും അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. 2024 ഏപ്രിലിനു ശേഷം, പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി കാണപ്പെടും, മെയ് 2024 മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയം യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയും വിവാഹത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. 

2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ്, മേടം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 വ്യാഴം മേടരാശിയിലായിരിക്കും, വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ സ്ഥാനം നല്ല വിവാഹാലോചനകൾ പോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം. വ്യാഴം 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ അതിന്റെ ഭാവം കാണിക്കും, മെയ് 2024 മുതൽ, വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രരാശിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയത്തിൽ വിജയം നേടുന്നതിനുള്ള നല്ല സൂചനയാണ്. 

വിവാഹ പൊരുത്തം: വിവാഹത്തിന് കുണ്ഡലി പൊരുത്തം

ആരോഗ്യത്തിന് മേടം വാർഷിക ജാതകം 2024

വ്യാഴം ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ 2024 മെയ് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് ഏരീസ് വാർഷിക ജാതകം 2024 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസിന് നല്ല സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ്, ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാഴം ഒന്നാം ഭാവത്തിലും രാഹു പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. 

2024 മെയ് മുതൽ, വ്യാഴം ചന്ദ്ര രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും, ഇത് ആരോഗ്യത്തിൽ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല സൂചനയായിരിക്കും. ഈ വർഷം ശനി ചന്ദ്രൻ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശിയെ നോക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അലസതയും അരക്ഷിത വികാരങ്ങളും അതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

മേടം വാർഷിക ജാതകം 2024: പരിഹാരങ്ങൾ

ദിവസവും ദുർഗാ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുക. സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ഇത് പാരായണം ചെയ്യുക.

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ രാഹുവിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

"ഓം ഭൈരവായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൈകുണ്ഡലിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

മേടം രാശിക്കാർക്ക് 2024 ഭാഗ്യമാണോ?

അതെ, ഏരീസ് രാശിക്കാർക്ക് 2024 വർഷം ഭാഗ്യമായിരിക്കും.

2024 ൽ മേടം രാശിഫലം എന്താണ്?

ഏരീസ് രാശിക്കാർക്ക് 2024 വർഷം തൃപ്തികരവും എല്ലാ വശങ്ങളിലും അനുകൂലവുമാണ്.

2024-ൽ ഏത് രാശിയാണ് ഭാഗ്യമുള്ളത്?

2024 ൽ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രാശിചക്രങ്ങൾ ഇടവം, ചിങ്ങം, മീനം എന്നിവയാണ്.

2024ൽ ഏത് രാശിക്കാർ സമ്പന്നമാകും?

മിഥുനം, കർക്കടകം, കുംഭം, മീനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് 2024-ൽ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.